Nemoc nemá moc

Nemoc nemá moc

Preventivní programy RBP

Preventivní programy RBP

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům soubory aktivit sloučené do balíčků preventivní péče určených dětem a mládeži pro věkové kategorie do 6 let a od 7 do 18 let. Pojištěnci z nich mohou čerpat příspěvky v celkové hodnotě do 1 000 Kč.

 

Uvedený balíček je dále rozdělen na podbalíčky, které mají omezené čerpání

• do 1 000 Kč (očkování, stomatologie, celiakie)

• do 500 Kč (podpora zdraví, Zdraví ve svých rukou)

 

podbalíček (pro děti do 18 let) s příspěvkem do 1 000 Kč na:

• úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování do ciziny

• nákup potravin určených dětem s diagnózou celiakie

 

podbalíček (pro děti od 7 do 18 let) s příspěvkem do 1 000 Kč na:

• léčbu vadného růstu chrupu fixním nebo snímatelným aparátkem (od 7 do 18 let)

 

podbalíček (pro děti do 18 let) s příspěvkem do 500 Kč na:

• školku nebo školu v přírodě trvající minimálně 5 dní, dětem do dokončení povinné školní docházky

• nákup léčiva na fluoridaci zubů v lékárnách (Natrium fluoratum, Zymafluor) – čerpání do 100 Kč

• nákup vitamínů v lékárnách pro děti od 3 let věku – čerpání do 100 Kč (dle seznamu na www.rbp-zp.cz)

• kurz plavání pro děti do 3 let nebo organizované školkou a kurzy plavání organizované školou do dokončení povinné školní docházky

• nákup permanentky na pohybové aktivity pro děti diabetiky ve výši 50 % z ceny

• nákup permanentky na pohybové aktivity pro uživatele MojeRBP ve výši 50 % z ceny

 

podbalíček (pro děti od 7 do 18 let) s příspěvkem do 500 Kč na:

• aktivity v programu STOB (stop obezitě)

• preventivní vyšetření pigmentových změn kůže jednou ročně

• periodickou prohlídku registrovaných sportovců

• genetickou analýzu vzniku trombózy ke zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5, Protrombin, gen F2 nebo Gen MTHFR)

• úhradu diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví, nehrazeného ze zdravotního pojištění pro uživatele MojeRBP

 

Očkování proti HPV (human papilloma virus) – lidskému papilomaviru

• očkování proti rakovině děložního čípku, genitálním bradavicím a análnímu karcinomu (vakcína CERVARIX, GARDASIL9 nebo SILGARD)

 

příspěvek z bonusového programu do 4 000 Kč po ukončení očkovacího cyklu na úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru,

• dívkám od 12 do 18 let

• chlapcům od 12 do 15 let

Příspěvek lze uplatnit jen jednou za dobu pojištění u RBP.

 

Hrazené očkování 13letých

V souladu s platným zákonem č. 290/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hradí RBP nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku všem dívkám a proti genitálním bradavicím a análnímu karcinomu všem dívkám a chlapcům, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší než 14 let a jejichž rodiče se pro očkování rozhodnou. Případné doplatky na toto očkování lze uhradit z bonusového programu.