Nemoc nemá moc

Nemoc nemá moc

O projektu

Nemoc nemá moc je projekt Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, který má za cíl seznámit rodiče a jejich děti s očkováním.  Informuje rodiče o pravidelném povinném a také doporučeném očkování a vysvětluje, v čem spočívá jeho význam. Zároveň chce rozptýlit obavy rodičů z nežádoucích účinků očkování a motivovat děti, aby se nebály návštěvy lékaře a očkování.

 

Úvodní slovo garanta projektu

Vážení rodiče,

 

očkování se týká každého z nás bez ohledu na věk prakticky od narození. Jistě vás bude zajímat, proč je dobré nechat sebe i své děti očkovat, se kterými typy očkování se můžete setkat a jak se lze chránit proti infekčním nemocem přítomným u nás doma nebo číhajícím při cestách do zahraničí.

 

Očkování patří k nejvýznamnějším objevům medicíny, v historii lidstva zachránilo nejvíc životů ze všech medicínských postupů. Objevitelé vakcín jsou proto i po desítkách, či dokonce stovkách let považováni za hrdiny lidstva. Práce Jennera, Pasteura, Calmetta, Salka, Sabina a dalších zachránila již miliony životů.

 

Podání očkovací látky aktivuje imunitní systém lidského organismu. Jde o proces, který je naprosto přirozený a tělu vlastní. Každá vakcína vlastně příznivě stimuluje imunitní systém člověka. Očkování je

přitom jen minimálně bolestivé a u většiny osob nezpůsobuje žádné nežádoucí reakce. Závaznější nežádoucí reakce jsou tak vzácné, že velká část očkujících lékařů v průběhu své praxe žádný takový případ nezažije. Člověk je vystaven mnohonásobně vyššímu riziku ohrožení zdraví při tak samozřejmých aktivitách, jako je například jízda autem, sport nebo práce v domácnosti.

 

Mnohé vakcíny přitom mají nezaslouženě negativní pověst, zejména neodborné zdroje na internetu a sociálních sítích šíří nepodložené dezinformace a manipulující lži s nadějí, že si je čtenáři nebudou ověřovat. Pokrok v medicíně, jehož rychlost je srovnatelná s vývojem v oblasti elektroniky, přináší nové, modernější a šetrnější očkovací látky proti některým z častých a nebezpečných nemocí. Kvůli nepravdivým informacím však někteří rodiče nenechávají své děti očkovat a vystavují je zbytečnému riziku. Co může pomoci situaci zlepšit? Pravdivé informování veřejnosti.

 

Věřím, že po přečtení informační brožurky o očkování, kterou najdete na domovské stránce, budete pravdě, a tedy i správnému rozhodnutí o zdraví svém i svých dětí, zase o kus blíže.

 

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.

odborný garant programu Nemoc nemá moc