Nemoc nemá moc

Nemoc nemá moc

$article->name

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

Odborný garant programu

Odborný garant programu absolvoval Jesseniovu lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Martině, titul Ph.D. získal na téže univerzitě v roce 2001, habilitační řízení s udělením titulu docent ukončil v roce 2007.

Specializuje se v oboru epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, nemocniční nákazy, cestovní a tropická medicína. Již čtrnáct let vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci International Humanity, od roku 2006 je prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny.

Je vedoucím lékařem Centra očkování a cestovní medicíny na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce, působí jako šéflékař a odborný garant největší sítě Center očkování a cestovní medicíny na území České republiky. Je vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

V roce 2015 se stal spolupracovníkem Královské lékařské akademie Velké Británie a Severního Irska a získal post-nominální titul: Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons (FRCPS - FFTM RCPS Glasg).

Je autorem více než 450 vědeckých a odborných publikací, včetně vysokoškolských učebnic a skript, patří k nejvýznamnějším organizátorům humanitární pomoci do rozvojových zemí v ČR, dále je autorem nebo spoluautorem 14 knižních titulů.

Jako lékař absolvoval více než 15 zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích, je vedoucím projektů humanitární a rozvojové pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe. Organizuje humanitární mise do nejchudších a nejméně rozvinutých oblastí světa a je vedoucím projektu Česko-Slovenské nemocnice v africké Malawi.

Oxford Encyclopedia jej zahrnula mezi nejvýznamnější osobnosti České a Slovenské republiky.