Nemoc nemá moc

Nemoc nemá moc

Jak se stát klientem RBP

Jak se stát klientem RBP

Nejjednodušším způsobem je návštěva kontaktního místa RBP.

Nezletilé pojištěnce může přehlásit pouze zákonný zástupce.

Nutno vzít průkaz pojištěnce dosavadní zdravotní pojišťovny (ZP), rodný list nebo občanský průkaz.

Přihláška k registraci k RBP může být podepsána v I. nebo III. čtvrtletí, pojištěnec musí být u předcházející zdravotní pojišťovny minimálně 12 měsíců, pojištěncem RBP se dítě stane podle data podpisu přihlášky:

• podpis přihlášky 1. 1. – 31. 3. 2018 – pojištěncem od 1. 7. 2018,

• podpis přihlášky 1. 7. – 30. 9. 2018 – pojištěncem od 1. 1. 2019,

• novorozenci jsou pojištěni u té ZP, u které je pojištěna matka v den narození, změnit ZP tohoto dítěte mohou rodiče v souladu s výše uvedenými termíny, zde neplatí 12 měsíční podmínka pojištění u předcházející ZP,

• v II. a IV. čtvrtletí mohou rodiče výjimečně provést registraci dítěte u RBP na základě plné moci.